SURF-projektet: Studie av uppringare som ringer frekvent

Syftet med studien är att testa och utvärdera en intervention avsedd att reducera antalet samtal från återkommande uppringare i primärvård, samt reducera sjuksköterskors stress och öka deras self-efficacy.

Frågeställningar:

  1. Hur många primärvårdssamtal rings av återkommande uppringare per vecka, och hur långa är samtalen?
  2. Vilka symtom presenteras av återkommande uppringare?
  3. Kan en intervention avsedd att reducera antalet samtal från återkommande uppringare påverka samtalsfrekvens, samtalslängd och sjuksköterskors självrapporterade stress och self-efficacy
     

Huvudfinansiär: Mälardalens högskola.
Projektperiod: 2016-09-01-2024-08-31.