Forskningsrådet och kontakt

I HVV:s organisation finns ett forskningsråd som är rådgivande till akademichefen. Forskningsrådet ansvarar för kvaliteten i och den strategiska utvecklingen av forskning och forskarutbildning inom området hälsa och välfärd.

Forskningsledare är ordförande och inför akademichefen ansvarig för frågor om forskning och forskarutbildning på akademin. Forskningsrådets uppdrag är att bereda ärenden gällande forskning och forskarutbildning inför beslut av akademichef, fakultetsnämnd och/eller rektor.

Representanter i HVV:s forskningsråd:

  • Forskningsledare och ordförande
  • Professorer
  • Docentrepresentant
  • Doktorandrepresentant
  • Samordnare för forskarutbildning
  • Samproduktionspartner
  • Forskningsadministratör