Rekrytering

Rekrytering till forskarutbildningen inom hälsa och välfärd sker kontinuerligt under året med särskilt fokus vartannat (jämnt) år.

Akademin för hälsa, vård och välfärd tillämpar flexibel antagning till forskarutbildningen, vilket innebär att doktorander rekryteras kontinuerligt när projekt med doktorandtjänster inkommer. Extra fokus på rekrytering sker vid särskilda tidpunkter vartannat (jämt) år. Detta för att samlade grupper av doktorander ska kunna följas åt under utbildningens gång.

Du hittar annonserna på: mdh.se/hogskolan/jobb
Platserna i forskarutbildningen utlyses och söks i konkurrens.

Kontakt

Marita Larsson