Situationen för anhörigvårdare till patienter med hjärtsvikt och deras betydelse för sjuksköterskans omvårdnad av patienter med hjärtsvikt

Projektets övergripande syfte är att undersöka anhörigvårdares situation i omvårdnaden av en närstående med hjärtsvikt samt identifiera åtgärder för att underlätta anhörigvårdares situation.

Syften i de fyra delstudierna är: 1) att undersöka anhörigas erfarenheter och behov i rollen som anhörigvårdare till en närstående med hjärtsvikt; 2) att undersöka sjuksköterskors uppfattning om anhörigas situation i rollen som anhörigvårdare till en närstående med hjärtsvikt samt sjuksköterskors förslag på åtgärder för att underlätta anhörigvårdares situation; 3) att undersöka sjuksköterskors uppfattning om familjens betydelse i sjuksköterskans omvårdnad av patienter med hjärtsvikt och att identifiera faktorer som förutsäger de mest stödjande attityder; 4) att undersöka effekter och genomförbarhet av sjuksköterskeledda hälsostödjande familjesamtal via telefon med patienter med hjärtsvikt och deras anhörigvårdare. 

Aktiviter som ingår i projektet är individuella intervjuer och fokusgruppsintervjuer, webbenkät och intervention. Intervjuerna genomfördes i Västmanland och webbenkäten genomfördes nationellt. 
 
Huvudfinansiär: Landstinget Västmanland.
Projektperiod: 2012-09-01-2017-08-31.