Välfärdsforskning

Forskningsfokus

Forskningsfokus handlar i huvudsak om att förstå den komplexitet som finns i hur människor upplever sitt vardagsliv i relation till de strukturella villkoren i form av medborgarskapets förutsättningar både när det gäller möjligheter och begränsningar.

Mål

Det långsiktiga målet för forskargruppen är att jobba med projekt som undersöker förändringar i människors livsvillkor på makronivå och även beteenden på mikronivå. Vidare handlar det om att analysera hur detta kan hänga ihop med strukturella förutsättningar som socialpolitik och arbetsmarknad. I detta inryms begrepp som mänskliga rättigheter som även kan kopplas samman med rådande värderingar och attityder om olika mänskliga företeelser. 

Samproduktion