Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Forskningsfokus

Forskning om samproduktion.

Mål

Att utveckla forskning om samproduktion inom området hälsa och välfärd. Denna forskning kan i sin tur göra HVV och MDH till en viktig aktör inom detta område som är relativt nytt både i Sverige och internationellt.