Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Forskningsfokus

Livsstilsfaktorer (t.ex. matvanor, fysisk aktivitet, rökning, alkohol, sömn, datorspel, sociala nätverk m.m.) påverkar hälsa och välbefinnande både positivt och negativt. Genom vår livsstil har vi även möjlighet att bidra till hållbar utveckling ur ett globalt perspektiv, till exempel genom klimatsmarta matvanor, miljövänliga transporter och socialt ansvarstagande. Sverige har en väl utbyggd välfärd jämfört med många andra länder, men trots det förekommer skillnader i sjukdomsförekomst bland olika socioekonomiska grupper i samhället samt ojämlikt nyttjande respektive tillgång till hälso- och sjukvårdsresurser, med negativa konsekvenser för individen, samhället och folkhälsan i stort.

Mål

Forskningens mål är att med kvantitativa och kvalitativa metoder bidra till en hållbar utveckling med fokus på livsstil och hälsa ur ett folkhälsoperspektiv. 

Samproduktion

Gruppens forskning är till sin natur tvärvetenskaplig och involverar ett stort antal samarbetspartners inom kommun, landsting, privata företag samt forskare vid nationella och internationella universitet. Exempel på samarbetspartners är Chalmers , Harvard School of Public Health , Karolinska Institutet , Landstinget i Sörmland , Miljöforskningsinstitutet , Region Västmanland , Samhällskontraktet , Stockholms Universitet , Stanford University .