Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

Forskningsfokus

En tvärvetenskaplig beteendemedicinsk syn på hälsa och hälsosam livsstil är baserad på den integrerade kunskapen om mänskligt beteende i funktion, aktivitet och delaktighet, för att förstå hälsa och hur hälsorelaterade beteende förändras. Detta tillvägagångssätt harmonierar med den biopsykosociala paradigmen. Kunskap om interaktiv kommunikation i beteendemodifikation är viktigt för forskningsområdet. Det beteendemedicinska synsättet fokuserar på biomekaniska, fysiologiska, patologiska, psykologiska och kontextuella bestämningsfaktorer för individers beteende, hälsa och livsstil.

Mål

Vårt uppdrag i forskningen är att bidra till hög kvalitativa projekt i den nationella och internationella vetenskapliga arenan. Målen för vårt uppdrag är: 1) att bidra till frontlinjen av den beteendemedicinska forskningen om hälsobeteende och hälsosam livsstil, 2) att bedriva forskning i linje med forskning och utbildningsstrategin vid Mälardalens högskola, 3) för att garantera forskningsbasen för fältet relevanta utbildningar på grund- och avancerad nivå, och 4) att systematiskt arbeta för extern finansiering av vår forskning.

Samproduktionspartners