Barns skydd, omsorg, utveckling & delaktighet (Chip^4)

Forskningsfokus

Fokus på barn i olika vardagsmiljöer och sammanhang: familj, fritid, förskola, skola, socialtjänst och vård utifrån ett barnrättsperspektiv (skydd, omsorg, utveckling, delaktighet).

Mål

Generera kunskap om/för/med barn i olika vardagsmiljöer och sammanhang: familj, fritid, förskola, skola, socialtjänst och vård utifrån tvärvetenskapliga perspektiv.

Samproduktion

MDH UKK , MDH IDT , CHILD-gruppen Jönköping , Kvinnors och barns hälsa, KI , Hälsoministeriet i Thailand , Trinity College