• Vi utvecklar framtidens energi

  Inom forskningsinriktningen Framtidens energi på Mälardalens högskola arbetar forskarna med innovativa lösningar för framtidens energisystem.

   

 • Förnybar energi – med fokus på biomassa och bioenergi

  Detta område för forskningen inom inriktningen Framtidens energi handlar om att utveckla och förbättra processer och komponenter för förnybar energi med fokus på biomassa och bioenergi.

 • Energieffektivisering och minskning av utsläpp

  Detta område för forskningen inom inriktningen Framtidens energi handlar om hur ny teknik och nya tjänster kan integreras i energisystemet för att öka effektiviteten och minska utsläppen.

 • Simulering och optimering för framtida industriella applikationer

  Detta område för forskningen inom inriktningen Framtidens energi handlar om utveckling av avancerade modelleringsmetoder och mättekniker för kraftverk och processindustri.

 • Vi utvecklar framtidens energi

  Inom forskningsinriktningen Framtidens energi på Mälardalens högskola arbetar forskarna med innovativa lösningar för framtidens energisystem.

   

Framtidens energi

Att skapa en hållbar energiförsörjning är en enorm utmaning som kräver att vi omprövar de globala energisystemen. Därför fokuserar forskningen inom inriktningen framtidens energi på förnybar energi i form av biogas, solenergi och bioavfall, effektivare energianvändningen och minskade utsläpp inom både industrin och hushållen, samt smartare modellering för optimering, beslutsstöd och styrning.

Forskningsinriktningen framtidens energi är en av Sveriges starkaste forskningsmiljöer inom processoptimering riktad mot processindustri och energisektor. Vi utvecklar innovativa lösningar och verktyg inom områdena energi-, bygg- och miljöteknik.

Inom Framtidens energi har vi välfungerande samarbeten med såväl svenska företag som erkända nationella och internationella forskningsmiljöer, däribland ett flertal kinesiska universitet. Inom profilen verkar 9 professorer, ytterligare 15 seniora forskare samt ett 50-tal doktorander.

Tre områden i fokus

Forskningen inom Framtidens energi fokuserar på följande tre områden:

 1. Förnybar energi med fokus på biomassa och bioenergi
 2. Energieffektivisering och minskade utsläpp
 3. Simulering och optimering för framtida industriella applikationer (SOFIA)

Forskningsprofil

Inom Framtidens energi finns forskningsprofilen Future Energy med stöd från KK-stiftelsen (Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling).

Forskarutbildning

Inom ramen för forskningsinriktningen Framtidens energi ryms forskarutbildningsämnet energi- och miljöteknik . Dessutom är verksamheten delaktig i (Resource-Efficient Energy Sytems in the Built Environment).