Utvärdering av solelproduktion från Sveriges första MW solcellspark

Syftet med projektet är att öka förståelsen för hur framtida stora solcellsinstallationer bör utföras i Sverige på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt, och kan därmed bli en ledsagare för ökad solelproduktion i Sverige. Detta görs genom att under år 2014 utvärdera Sveriges största solcellsanläggning med 1 MW installerad effekt. Projektet utförs i samarbete med Kraftpojkarna i Västerås AB (installation och drift), Mälarenergi Elnät AB (nätägare), Mälarenergi AB (elhandlare) och ABB AB, Corporate Research.

Projektnamn: Utvärdering av solelproduktion från Sveriges första MW solcellspark

Forskningsinriktning: Framtidens energi

Huvudfinansiär(er): Energimyndigheten

Medfinansiär(er): Kraftpojkarna i Västerås, Mälarenergi

Samverkande företag/Samarbetspartners: Kraftpojkarna i Västerås, Mälarenergi

Projektledare: Bengt Stridh, gästforskare på Mälardalens högskola

Startdatum för projektet: 2013-04-01

Slutdatum för projektet: 2015-09-30

Projektbudget: 1,7 miljoner kronor

Beskrivning av projektet

Den planerade solcellsparken kommer att bli den hittills största i Sverige och den första i Sverige med 1 MW i installerad effekt. Det blir också den största solcellsparken i Norden med solföljare och kommer att ge möjlighet att jämföra tio olika varianter: 1- respektive 2-axlig solföljning och tre fixa system, vardera med eller utan "power optimizers".

Om resultaten

Resultaten från projektet kommer att vara tillämpbara för alla kommande större solcellsinstallationer i Sverige och ger möjlighet att påverka hur framtida solcellsinstallationer bör göras i Sverige. Följande frågeställningar ska besvaras i projektet:

  • Påverkar stora solcellsanläggningar nätkvalitén i mellanspänningsnätet?
  • Vilka för- och nackdelar har "power optimizers" på solcellsmodulerna under svenska förhållanden?
  • Går det i Sverige att motivera 1- eller 2-axlig solföljning i förhållande till fast installerade solcellssystem?
  • Vilka för- och nackdelar har stora fristående solcellssystem jämfört med solcellssystem på byggnader?

Ansvarsfördelning och ledning

Kraftpojkarna ansvarar för upphandling, installation och drift av solcellsanläggningen. I samråd med projektgruppen görs nödvändiga investeringar av Kraftpojkarna och Mälarenergi för att kunna utföra de föreslagna studierna. MDH ansvarar för projektledning, planering av projektet, samt för studien och utvärderingen. Bengt Stridh, anställd på ABB och gästforskare på MDH, är projektledare.

Finansiering

Energimyndigheten är huvudfinansiär för projektet. Kraftpojkarna i Västerås AB och Mälarenergi AB är samfinansiärer.