Välkommen till Simulering och optimering för framtida industriella applikationer (SOFIA) – en del av Framtidens energi inom EST (Akademin för ekonomi, samhälle och teknik) vid MDH.

Inom SOFIA utförs forskning och utveckling av avancerade modelleringsmetoder och mättekniker för kraftverk och processindustrin.

Vi fokuserar på:

  • Systemmodellering
  • SPH och mesh-baserade CFD-tekniker
  • NIR-spektroskopi och RF  mjuka sensorer
  • Temperaturmätningar och gasanalyser i industriella processer såväl som för kraft- och framdrivningstillämpningar

Projekt

För närvarande är vi involverade i dessa projekt:
Projekt  Forskargrupp  Projektansvarig  Huvudfinansiär 
DIAGNOSIS Framtidens energi Konstantinos Kyprianidis KK-stiftelsen
DYNOP – Dynamisk Optimering Framtidens energi Ioanna Aslanidou KK-stiftelsen
DigiBoil – Development of computational fluid dynamic boiling heat transfer models with applicabilit Framtidens energi Rebei Bel Fdhila KK-stiftelsen
EFFICIENT – Miljövänligt brandskyddssystem för lastplan som använder innovativ grön teknologi Framtidens energi Konstantinos Kyprianidis EU Horizon 2020 Clean Sky 2
ENSAF – Energi- och säkerhetsdiagnostik för beslutsstöd i underjordsanläggningar Framtidens energi Erik Dahlquist Vinnova
FAR – Future Automation Region Framtidens energi Erik Dahlquist Vinnova, Vinnväx
FUDIPO – FUture DIrections for Process industry Optimization Framtidens energi Erik Dahlquist EU Horizon 2020 SPIRE-2
IOA – Implementering av automation Framtidens energi Erik Dahlquist Framtidens energi, Mälarenergi, Eskilstuna energi och miljö
KKS-profilen Future Energy Framtidens energi Jinyue Yan KK-stiftelsen
MR-OMDO – Reduceringsmodell för tvärvetenskaplig onlineoptimering Framtidens energi Rebei bel Fdhila KK-stiftelsen
OPtiC-NIRS – Online styrning av kraftverk med närainfraröd spektroskopi Framtidens energi Konstantinos Kyprianidis Energimyndiheten
PolyPO – Polygenerering och processoptimering för kraftvärmeverk Framtidens energi Jinyue Yan, Raza Naqvi KK-stiftelsen
SPECTRA - Spektralmätningar för prediktion av biomassaegenskaper Framtidens energi Konstantinos Kyprianidis KK-stiftelsen
SYDPOL – Systemutveckling för produktionsplanering och optimal drift av kraftverk Framtidens energi Eva Thorin Energimyndigheten
Smarta Flöden Framtidens energi Konstantinos Kyprianidis Vinnova, PiiA
TRADE – Turbo electRic Aircraft Design Environment Framtidens energi Konstantinos Kyprianidis EC Horizon 2020 (Clean Sky 2)