ROMEO – Robust optimering för energiproduktion

I ROMEO-projektet är huvudmålet att utveckla och utvärdera en ny metod innehållande optimeringsmodeller och algoritmer för energiproduktionsplanering som bättre tar hänsyn till osäkerheter i indata.

Projektnamn: ROMEO – Robust optimering för energiproduktion

Forskningsinriktning: Framtidens energi

Huvudfinansiär(er): KKS profilen Future Energy

Medfinansiär(er): Mälarenergi AB, Vattenfall AB, Frontway AB

Samverkande företag/Samarbetspartners: SICS Swedish ICT Västerås AB

Projektledare:  Markus Bohlin

Projektperiod: 20150201-20180131

Projektbudget: 8,5 Mkr varav 3,99 Mkr i stöd från KK-stiftelsen

Beskrivning av projektet

Energiproduktionsplanering innebär att schemalägga när olika sammankopplade enheter, såsom pannor och ång- och vattenturbiner, ska startas och stoppas, samt att bestämma vilken produktionsnivå respektive enhet ska ha. Dock kan en optimal lösning till detta produktionsplaneringsproblem snabbt bli inaktuell om indata, ex. värmebehov eller elpris, visar sig avvika från prognoserna.

I ROMEO-projektet är huvudmålet att utveckla och utvärdera en ny metod innehållande optimeringsmodeller och algoritmer för energiproduktionsplanering som bättre tar hänsyn till osäkerheter i indata. Metoden baseras på ”recovery robustness” d.v.s. återställande robusthet, samt dekompositionsmetoder för att lösa storskaliga optimeringsproblem för produktionsplanering. Denna metod syftar dels till att reducera lösningstiden till en rimlig nivå och dels att få en robust lösning för fel i indata utan att behöva addera stora säkerhetsmarginaler.

Mälardalens högskola kommer att samarbeta med företagen Mälarenergi AB, Vattenfall AB och Frontway AB i ROMEO-projektet, och metoden som utvecklas i projektet kommer att användas för experimentella studier på verkliga fall hos Mälarenergi AB och Vattenfall AB. Från Mälardalens högskola kommer främst Markus Bohlin, Maria Nelénius, Daniel Andrén och Konstantinos Kyprianidis att delta i projektet.