Pågående projekt inom Framtidens energi

Visar 34 projekt
Projekt  Forskargrupp  Projektansvarig  Huvudfinansiär 
BBChina – En masterkurs tillägnad hela bioenergi- och biokemiska kedjan Framtidens energi Jinyue Yan Erasmus+
BREEMRES – Bygga en forsknings- och utbildningsmiljö för moderna system för förnybara energikällor Framtidens energi Patrik Klintenberg, Monica Odlare Sida
CONAN – Control strategies for the anammox process Framtidens energi Jesus Zambrano Vinnova
DIAGNOSIS Framtidens energi Konstantinos Kyprianidis KK-stiftelsen
DYNOP – Dynamisk Optimering Framtidens energi Ioanna Aslanidou KK-stiftelsen
DigiBoil – Development of computational fluid dynamic boiling heat transfer models with applicabilit Framtidens energi Rebei Bel Fdhila KK-stiftelsen
EFFICIENT – Miljövänligt brandskyddssystem för lastplan som använder innovativ grön teknologi Framtidens energi Konstantinos Kyprianidis EU Horizon 2020 Clean Sky 2
ENSAF – Energi- och säkerhetsdiagnostik för beslutsstöd i underjordsanläggningar Framtidens energi Erik Dahlquist Vinnova
Energilösningar i världsklass Framtidens energi Fredrik Wallin Tillväxtverket, Europeiska regionala utvecklingsfonden
FAR – Future Automation Region Framtidens energi Erik Dahlquist Vinnova, Vinnväx
FREE – Genomförbarhet av förnybar energi integrerad med energilagring i byggnader Framtidens energi Jinyue Yan KK-stiftelsen
FUDIPO – FUture DIrections for Process industry Optimization Framtidens energi Erik Dahlquist EU Horizon 2020 SPIRE-2
Flexibla el-kunders roll i ett framtida förnybart kraftsystem Framtidens energi Fredrik Wallin Energimyndigheten
Forskarskolan Reesbe Framtidens energi Hailong Li KK-stiftelsen
IOA – Implementering av automation Framtidens energi Erik Dahlquist Framtidens energi, Mälarenergi, Eskilstuna energi och miljö
KKS-profilen Future Energy Framtidens energi Jinyue Yan KK-stiftelsen
MAASICA – Mikroalgbaserad aktivslamprocess integrerad med samrötning av alger och slam Framtidens energi Eva Thorin KKS-profilen Future Energy
MAGNITUDE – en ny magnitud av integrationsflexibilitet genom användning av multi-energibärare Framtidens energi Jinyue Yan EU:s Horizon 2020-program
MR-OMDO – Reduceringsmodell för tvärvetenskaplig onlineoptimering Framtidens energi Rebei bel Fdhila KK-stiftelsen
NET-RAPIDO: Teknik för negativa utsläpp: bedömning av beredskap, design av policyinstrument... Framtiden energi Jinyue Yan Energimyndigheten
OPtiC-NIRS – Online styrning av kraftverk med närainfraröd spektroskopi Framtidens energi Konstantinos Kyprianidis Energimyndiheten
PolyPO – Polygenerering och processoptimering för kraftvärmeverk Framtidens energi Jinyue Yan, Raza Naqvi KK-stiftelsen
PyrAD-Integrering av pyrolys i rötning Framtidens energi Sebastian Schwede Framtidens energi
SMET - Separation av tungmetaller i kommunal avloppsrening Framtidens energi Eva Thorin VA-kluster Mälardalen
SPECTRA - Spektralmätningar för prediktion av biomassaegenskaper Framtidens energi Konstantinos Kyprianidis KK-stiftelsen
SYDPOL – Systemutveckling för produktionsplanering och optimal drift av kraftverk Framtidens energi Eva Thorin Energimyndigheten
Smarta Flöden Framtidens energi Konstantinos Kyprianidis Vinnova, PiiA
Sweden Energy Accelerator Framtidens energi Fredrik Wallin Europeiska regionala utvecklingsfonden
TRADE – Turbo electRic Aircraft Design Environment Framtidens energi Konstantinos Kyprianidis EC Horizon 2020 (Clean Sky 2)
VA-kluster Mälardalen Framtidens energi Eva Thorin Svenskt Vatten Utveckling (SVU)
Värmepump i byggnader med hög andel solel och hög egenanvändning av solel Framtidens energi Björn Karlsson Energimyndigheten
WASTE MAN - Integrerad hantering av vatten och slam i biomassakraftverk Framtidens energi Hailong Li KK-stiftelsen
Water in a box (steg 2) Framtidens energi Ida Sylwan Vinnova, Millennium Technology of Sweden AB
iREST – Integrering av förnybar energi och lagringsteknologier i fastigheter Framtidens energi Jiniye Yan KK-stiftelsen