Optimering av reversibla termiskt soldrivna värmepumpar

Detta projekt ska optimera en komponentbaserad reversibel soldriven värmepump som baserar sig på en absorptionscykel. Teknologin bygger på ClimateWells patenterade trefas absorptionscykel (TSA) med integrerad lagring av värme och kyla.

Projektnamn: Optimering av reversibla termiskt soldrivna värmepumpar

Forskningsinriktning: Framtidens energi

Huvudfinansiär(er): Formas

Medfinansiär(er): ClimateWell

Samverkande företag/Samarbetspartners: ClimateWell

Projektledare: Björn Karlsson, professor i energiteknik, Mälardalens högskola

Startdatum för projektet: 2011-06-01

Slutdatum för projektet: 2014-05-31

Projektbudget: 2 miljoner kronor

Beskrivning av projektet

Detta projekt ska optimera en komponentbaserad reversibel soldriven värmepump som baserar sig på en absorptionscykel. Teknologin bygger på ClimateWells patenterade trefas absorptionscykel (TSA) med integrerad lagring av värme och kyla. Idag tillhandahåller ClimateWell en första generations absorptionsmaskin som drivs av termiska solfångare. Denna ClimateWell SolarChiller säljs idag över hela världen. Nästa generations produkter kommer att vara mindre komponentbaserade absorptionsmoduler som kan integreras direkt in i solfångare eller i vilken annan termiskt driven process. Detta innebär en radikal förändring och förbättring av processen.

Projektet kommer framförallt att fokusera på:

Ökad energidensitet: TSA använder ett bärarmaterial som suger upp den aktiva saltlösningen med hjälp av kapillärkrafter. Att optimera detta bärarmaterial med hänseende på material och geometrisk form kommer att ge ökad energilagring genom en bättre kapillär struktur.

Ökad värme- och masstransport: Under absorptionsprocessen ska kylmedelsånga transporteras in i bärarmaterialet och reagera med en saltlösning samtidigt som den utvecklande värmen måste ledas bort. Experimentell forskning kombinerat med teori och modellering kan ge en fullständig bild av processens mekanismer. Att förstå de mekanismer som påverkar värme- och masstransporten i det bärande materialet är en nödvändighet för att kunna optimera och förbättra processen.