Onlineoptimering av logistik och energi i processindustrin

Projektets övergripande och långsiktiga mål är att skapa ett analytiskt ramverk för storskalig integrerad analys av och tekniskt beslutsstöd för viktiga områden för processindustrin.

Projektnamn: Onlineoptimering av logistik och energi i processindustrin

Forskningsinriktning: Framtidens energi

Huvudfinansiär(er): Vinnova

Medfinansiär(er): Bombardier Transportation, Green Cargo, Mälarenergi, ABB, Vattenfall

Samverkande företag/Samarbetspartners: SICS Swedish ICT Västerås (projektledare), Bombardier Transportation, Green Cargo, Mälarenergi, ABB, Vattenfall, MDH

Projektledare: Erik Dahlquist, professor i energiteknik, Mälardalens högskola

Startdatum för projektet: 2013-09-01

Slutdatum för projektet: 2014-06-01

Projektbudget(MDH): 295.000 SEK

Beskrivning av projektet

Svensk processindustri är i stort behov av datorbaserade system som snabbt och precist kan beskriva nulägen, förutsäga effekten av beslut samt ge information, stöd och direkta beslutsstöd som leder till effektiva beslut. Exempel på sådana beslutssituationer innefattar styrning av kraftproduktion samt kritiska transporter. Båda dessa tillämpningsområden är av yttersta vikt för svensk processindustri.

Projektets övergripande och långsiktiga mål är att skapa ett analytiskt ramverk för storskalig integrerad analys av och tekniskt beslutsstöd för viktiga områden för processindustrin. Det genomförs i form av en förstudie med syfte att undersöka potential och lämplig metodik för detta inom processindustrin. Förstudien genomförs genom intervjuer, studiebesök, litteraturstudier samt viss explorativ forskning via modellering och simulerade experiment, inom logistik, järnvägstransporter, och automatiserad planering. Målet med projektet är att fastställa områdets övergripande potential, att etablera state-of-the-art inom forskningen och state-of-practice i tre fallstudier, ta fram underlag för demonstratorutveckling, samt ta fram underlag för ansökan om finansiering i nästa steg.

Resultatet används för prioritering av metodval, planering av ett fullskaligt projekt, samt val av demonstratorer. Det fullskaliga projektet syftar till demonstratorutveckling och i förlängningen till pilotinstallationer, och syftar till att stärka områdena effektiv resursanvändning, flexibel produktion, samt anläggningstillgänglighet i den övergripande forsknings- och innovationsagendan (PIIA).