NRGY HUB - energilösningar i världsklass

I projektet NRGY HUB utvecklas en unik miljö som ska öka möjligheterna för snabbare utveckling av nya energilösningar. Målet är att skapa virtuella och fysiska testbäddar, öppna data och olika affärsstödjande processer för innovatörer och företag.

NRGY HUB ska fungera som ett samlade nav för energiteknik och tillhörande systemtjänster i Sverige.

Navet skapas genom samproduktion mellan parterna:

 

Virtuell testbädd

 


Den virtuella testbädden ska beskriva en stad digitalt med öppen data om dess olika flöden inom energi, vatten, trafik och avfall.

Testbädden ska kunna användas av exempelvis städer eller företag som önskar att testa nya system eller produkter.

Information och kontakt

Fysisk testbädd

 


Studsvik Techology Park har utvecklat en fysisk testbädd med fastighetsmedia och infrastruktur för forskning och utveckling av test- och demonstrationsmiljöer samt living labs.

Testbädden lämpar sig speciellt bra för teknikområden som energi och miljö.

Information och kontakt

 

 

Affärs- och nätverksbyggande

NRGY HUB Scaleup Program är ett nio veckors skräddarsytt utvecklingsprogram för startup företag inom energisektorn.

Genom programmet får personer från utvalda företag möjligheten att lära och utveckla verktyg som hjälper de med att förverkliga sina idéer och expandera företaget. 

Information och kontakt  

 

Västeråsarnas inställning till energifrågor kartläggas

 


Forskare och studenter vid MDH genomför en storsatsning för att kartlägga villaägares beteende och inställning till energi- och klimatfrågor.

– Målet är att vi ska kunna beskriva en stad digitalt med dess olika flöden inom exempelvis energi, vatten, trafik och avfall. Syftet är också att fånga upp människors attityd till ny teknik, säger Fredrik Wallin, projektledare och forskare i energiteknik vid MDH.
.

 

 

Kontaktpersoner

 

 

Fredrik Wallin

Projektledare NRGY HUB
Mälardalens högskola
E-post:  fredrik.wallin@mdh.se

 

Eva Nordlander

Forskarassistent
Mälardalens högskola
E-post:  eva.nordlander@mdh.se

 

 

Mikael Nilsson Hjort

Utvecklingsledare
Region Västmanland
E-post:  mikael.nilsson.hjort@regionvastmanland.se

 

Hans Nyhlén

Verksamhetschef STUNS Energi
STUNS
E-post: hans.nylen@stuns.se

 

Rolf Springfeldt

VD
Create Business Incubator
E-post:  rolf.springfeldt@create.se

 

Thomas Vedin

Projektledare
Studsvik Tech Park
E-post:  thomas.vedin@studsvik.com

 

Martin Olausson

Head of Business Development
SynerLeap Powered by ABB AB
E-post:  martin.olausson@se.abb.com

 

Leif Lyckebäck

Innovations- och företagsrådgivare
Mälardalens högskola
E-post: leif.lyckeback@mdh.se