MR-OMDO – Reduceringsmodell för tvärvetenskaplig onlineoptimering

Computational Fluid Dynamics, CFD, är en metod som gör det möjligt att simulera hela processer termodynamiskt, exempelvis för värme i stålvärmeugnar. Från dessa modeller kan förenklade fysikaliska modeller eller statistiska modeller genereras och användas för online-kontroll. Denna metod har inte tidigare använts för temperaturreglering av processer, men kan ge tydliga fördelar jämfört med de metoder som används idag.

Beskrivning av projektet

Eftersom många variabler inte kan mätas direkt, kan processer för övervakning av prestanda bli osäkra. Genom att kombinera fysikaliska mätningar och matematiska modeller kan mjuka sensorer framställas och ge önskade värden på olika variabler indirekt, utifrån vad som kan mätas och kunskap om sambandet mellan vad som kan mätas och de verkliga variabelvärdena.

Computational Fluid Dynamics, CFD, är en metod som gör det möjligt att simulera hela processen termodynamiskt, exempelvis för värme i stålvärmeugnar, andra maskiner i metallindustrin som använder värme och kyla, samt i pannor, massakokare eller byggnader. Avancerade CFD-modeller kan nu användas för att generera referensvärden för bland annat temperatur i olika positioner i värme- och kylanläggningar under olika driftsförhållanden. Från dessa modeller kan förenklade fysikaliska modeller eller statistiska modeller genereras och användas för online-kontroll.

En sådan metod har inte tidigare använts för temperaturreglering av processer men kan ge tydliga fördelar jämfört med de metoder som används idag. Det är också möjligt att använda denna metod för att förbättra utformningen av exempelvis ugnar, brännare och liknande i syfte att minska energiförbrukningen och förbättra stålets kvalitet, samt minska skrotning med den sekundära effekten att ytterligare minska energiförbrukningen. För pannor kan den förväntade livslängden för utrustningen förlängas och funktionen förbättras.