Morgondagens kommunala vattenrening - en produktionsanläggning för nyttigheter

Syftet med projektet är att innovativt utnyttja de naturresurser som kommunalt avloppsvatten utgör.

Projektnamn: Morgondagens kommunala vattenrening - en produktionsanläggning för nyttigheter

Forskningsinriktning: Framtidens energi

Huvudfinansiär(er): Vinnova

Samverkande företag/Samarbetspartners: IVL (projektledare), KTH, JTI, SLU, Uppsala universitet, Lunds universitet, Xylem Water Solutions, Cerlic Controls, Mercatus Engineering, MDH

Projektledare på MDH: Erik Dahlquist, professor i energiteknik, Mälardalens högskola

Startdatum för projektet: 2012-08-01

Slutdatum för projektet: 2014-09-30

Projektbudget (MDH): 750.000 SEK

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att innovativt utnyttja de naturresurser som kommunalt avloppsvatten utgör. Detta ska ske genom att bättre utvinna näringsämnen och energi ur det producerade slammet samtidigt som även vattnet kan återvinnas. Det tidigare resurskrävande reningsverket ersätts då av en produktionsanläggning av nyttigheter i form av energi, näringsämnen och vatten. Återvinning av vatten kommer att bidra till att minska de mycket allvarliga problemen med vattenbrist i storstadsregioner.