Investeringskalkyl för solceller

Projektets syfte är att utveckla en heltäckande analysmodell för investeringsbeslut för solcellsanläggningar. Modellen ska baseras på en internationellt etablerad modell för analys av produktionskostnad av energi (Levelized Cost Of Energy) som ska anpassas till svenska förhållanden.

Projektnamn: Investeringskalkyl för solceller

Forskningsinriktning: Framtidens energi

Huvudfinansiär(er): Energimyndigheten

Projektledare: Bengt Stridh ,

Projektperiod: 20150701-20160901

Projektbudget: 679 563 kr, varav 299 563 från Energimyndigheten

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att utveckla en heltäckande analysmodell för investeringsbeslut för solcellsanläggningar. Modellen ska baseras på en internationellt etablerad modell för analys av produktionskostnad av energi (Levelized Cost Of Energy) som ska anpassas till svenska förhållanden.

Läs slutrapporten i projektet.

Ladda hem investeringskalkylen

Välj filen för privatperson eller övriga. Beräkningarna görs på samma sätt i båda filerna men de förinställda ingångsvärdena är olika. Skicka gärna dina synpunkter till Bengt Stridh. Filerna senast uppdaterade 2016-09-22.

Privatperson (xlsx 242 kB)

Övriga (xlsx 243 kB)