Forskningssamarbete för att stärka industri för cellulosabaserad etanol och biogasproduktion

MHD, SEKAB och Tianguan Nanyang Bioethanol Group har ett forskningssamarbete för att stärka industrin för cellulosabaserad etanol- och biogasproduktion.

Projektnamn: Forskningssamarbete för att stärka industrin för cellulosabaserad etanol och biogasproduktion

Forskningsinriktning: Framtidens energi

Huvudfinansiär(er): Vinnova

Medfinansiär(er): Energimyndigheten

Samverkande företag/Samarbetspartners: SEKAB, Tianguan Nanyang Bioethanol Group

Projektledare: Erik Dahlquist , professor i energiteknik, Mälardalens högskola

Startdatum för projektet: 2013-12-10

Slutdatum för projektet: 2016-12-10

Projektbudget: 4,95 miljoner kronor

Beskrivning av projektet

Två första klassens etanolproducenter – Tianguan och SEKAB – samarbetar runt industrialisering av cellulosabaserad etanolproduktion, kombinerat med ny teknologi från Mälardalens högskola för biogasproduktion och mätning av fukthalt och andra egenskaper på biomassa för rättvis betalning. Resultatet blir en mer ekonomisk produktion, ökad effektivitet och kostnadsreduktion på 5-10%. Genom att mäta fukthalt på biommassan automatiskt - förutom vikt - kan ett system med rättvis betalning för biomassan skapas och därigenom kan logistiksystemet för att köpa biomassa effektiviseras. Detta är av vikt för att kunna få tillräckligt med biomassa till ett större antal anläggningar.

Teknikutveckling kommer att ske inom flera områden:

  1. Förbehandling av biomassa: Ånga, mekaniskt, elektroporation, svamp, frysning och syrabehandling.
  2. Fermentering: ”Torr” fermentering (utvecklad inom EU ABOWE-projektet pilotanläggning, och ny design på Växtkraft).
  3. Förbättrad masstransport i suspensionsreaktorer (samarbete med ABB). Effekten av tillsatta spårämnen till etanol och biogasproduktion. Karaktärisering av mikroflora och jämförelse mellan olika anläggningar (samarbete med Linköping Universitet).
  4. Gasseparering för gasuppgradering, membranfiltrering, skrubbning, kondensation/Kryo och absorption (PSA/TSA).
  5. Processdiagnostik och styrning. Använda erfarenhet från andra industrier som pappers- och massa, kraftverk mm.
  6. Motverka inhibering i etanoljäsningen.
  7. Göra systemanalyser för att optimera relationen mellan etanol och biogasproduktion beroende på ekonomiska förutsättningar.