Välkommen till Förnybar energi – biomassa och bioenergi – som är en del av Framtidens energi inom EST (Akademin för ekonomi, samhälle och teknik) vid MDH.

Inom Förnybar energi – biomassa och bioenergi – utförs forskning och utveckling av processer och komponenter för omvandling av biomassa till värme, el och/eller fordonsbränsle, recirkulering av näringsämnen och energi från samhällets avfallsströmmar.

Vi fokuserar på:

  • Termiska omvandlingsprocesser som pyrolys, förgasning och förbränning
  • Biologiska omvandlingsprocesser som rötning och fermentation
  • Hushållsavfall och avloppsvattensystem
  • Mikroalgbaserade system 
  • Recirkulering av näringsämnen från slam

Projekt

För närvarande är vi involverade i dessa projekt:
Projekt  Forskargrupp  Projektansvarig  Huvudfinansiär 
BBChina – En masterkurs tillägnad hela bioenergi- och biokemiska kedjan Framtidens energi Jinyue Yan Erasmus+
BREEMRES – Bygga en forsknings- och utbildningsmiljö för moderna system för förnybara energikällor Framtidens energi Patrik Klintenberg, Monica Odlare Sida
KKS-profilen Future Energy Framtidens energi Jinyue Yan KK-stiftelsen
PolyPO – Polygenerering och processoptimering för kraftvärmeverk Framtidens energi Jinyue Yan, Raza Naqvi KK-stiftelsen
SMET - Separation av tungmetaller i kommunal avloppsrening Framtidens energi Eva Thorin VA-kluster Mälardalen
VA-kluster Mälardalen Framtidens energi Eva Thorin Svenskt Vatten Utveckling (SVU)
WASTE MAN - Integrerad hantering av vatten och slam i biomassakraftverk Framtidens energi Hailong Li KK-stiftelsen
Water in a box (steg 2) Framtidens energi Monica Odlare Vinnova, Millennium Technology of Sweden AB