Experimentell infrastruktur

En stor del av forskningen inom Framtidens energi bygger på experimentella studier som utförs dels vid Mälardalens högskola men även ute hos våra projektpartners.

Beskrivningar av den experimentella utrustning inom Framtidens energi: