Energismarta städer (PLEEC)

Projektet syftet att utveckla ett kraftfullt verktyg för europeiska städer i deras utveckling mot ett mer energieffektivt samhälle. I projektet medverkar Mälardalens högskola och Eskilstuna kommun tillsammans med 15 andra städer och organisationer i Europa.

Projektnamn: Energismarta städer (Planning for Energy Efficient Cities, PLEEC)

Forskningsinriktning: Framtidens energi

Huvudfinansiär(er): EU:s sjunde ramprogramt för utveckling inom forskning och teknik (FP7)

Samverkande företag/Samarbetspartners: Eskilstuna Energi och Miljö, Eskilstuna kommun, Vienna University of Technology, Stoke-on-Trent municipality, Delft University of Technology, Turku City, Turku University of Applied Sciences, Tartu City, Hamburg Universty of Applied Sciences, University of Copenhagen, University of Ruse, IMAGINE, Smart Technology Cluster, Santiago de Compostela Municipality, University of Santiago de Compostela, City Jyväskyla, University of Ljubljana.

Projektledare på MDH: Erik Dahlquist, professor i energiteknik, Mälardalens högskola

Startdatum för projektet: 2013

Slutdatum för projektet: 2015

Projektbudget: 4 miljoner euro, varav 250 000 euro till MDH/Framtidens energi.

Webbplats: www.pleecproject.eu

Beskrivning av projektet

Projektet utförs inom ramen för FP7, det sjunde ramprogrammet för forskning och teknik inom EU, och inkluderar städerna Eskilstuna, Åbo och Jyväskylä i Finland, Tartu i Estland, Stoke-on-Trent i England samt Santiago de Compostela i Spanien. Åtta universitet och tre företagsaktörer inom teknikområdet ingår – däribland Mälardalens högskola och Eskilstuna Energi & Miljö, som är koordinator för projektet.

Arbetet bedrivs utifrån tre olika perspektiv som kan leda till strategier för energieffektiviseringar: samhällsstrukturer, beteende och teknik. Ledare för teknikperspektivet är Mälardalens högskola, inom ramen för forskningsinriktningen Framtidens energi.

Framtidens energi leder arbetet med Work Package 3, teknikaspekter, och kommer att delta i installation av olika smarta funktioner i Lagersbergs bostadsområde i Eskilstuna. Detta kommer att ske i samarbete med KFast och olika teknikföretag som bl.a. ABB men även Linköpings universitet, som har egna produkter av intresse baserade på trådlös kommunikation. Andra tekniklösningar - t.ex. tilläggsisolering av husen samt solceller på taken - och hur dessa påverkar intresset för energisparande och den faktiska besparingen kommer att undersökas genom bl.a. intervjuer och frågeformulär. Motsvarande aktiviteter kommer att genomföras i några av de andra berörda städerna, och Framtidens energi kommer att delta i koordineringen mellan de olika aktiviteterna.