Energilösningar i världsklass

Projektet ska skapa en utvecklingsnod för energilösningar i världsklass som ska tillgodose enskilda små - och mellanstora företags behov av utvecklingskompetens, test - och demonstrationsmiljöer, internationell affärsutveckling och strategisk marknadsföring.

Sammanfattning

Projekts mål:

  • Att uppnå ökad resurseffektivitet genom utveckling och införande av energi- och klimateffektiv teknik, beteendeförändringar samt samhällsplanerarinsatser.
  • Skapa en internationellt konkurrenskraftig utvecklingsnod för energieffektivisering som ska identifiera system- och kostnadseffektiva lösningar som utgår från en helhetssyn, där systemprocesserna kan ta sig an flera utmaningar samtidigt.
  • Skapa ett samproducerande nav i ÖMS-regionen som bygger en långsiktig struktur för samägande. 

Följande aktiviteter ingår i projektet:

  • Tillgängliggöra de testbäddar/demonstrationsmiljöer som finns hos projektets parter 
  • Skapa en virtuell miljö för datalagring och tillgängliggörande av data ska också skapas. 
  • Etablera fortsatt datainsamling för att möjliggöra vidare forskning och utveckling tillsammans med näringsliv och andra aktörer 
  • Ge stöd till bolag i olika tillväxtfaser och skapa modeller och processer för hur de ska lyckas på globaliserade marknader 
  • Ta fram en internationell varumärkesprofil utifrån projektets koncept 
  • Etablera kontakter och samarbeten internationellt och även koppla ihop företag/organisationer mellan branscher och nätverk