Välkommen till Energieffektivisering och minskning av utsläpp – en del av Framtidens energi inom EST (Akademin för ekonomi, samhälle och teknik) vid MDH.

Inom Energieffektivisering och minskning av utsläpp utförs forskning och utveckling av energieffektiva processer, system och städer med låga koldioxidutsläpp.

Vi fokuserar på:

  • Smarta byggnader med produktion och lagring av el och värme
  • System med smarta nät
  • Nya prismekanismer
  • Mätning och service för energieffektivisering 

Projekt

För närvarande är vi involverade i dessa projekt:
Projekt  Forskargrupp  Projektansvarig  Huvudfinansiär 
Energilösningar i världsklass Framtidens energi Fredrik Wallin Tillväxtverket, Europeiska regionala utvecklingsfonden
FREE – Genomförbarhet av förnybar energi integrerad med energilagring i byggnader Framtidens energi Jinyue Yan KK-stiftelsen
Flexibla el-kunders roll i ett framtida förnybart kraftsystem Framtidens energi Fredrik Wallin Energimyndigheten
Forskarskolan Reesbe Framtidens energi Hailong Li KK-stiftelsen
Förbättrad beräkning av solelproduktion i Sverige Framtidens energi Bengt Stridh Energimyndigheten
IEA PVPS Task 13 Prestanda, funktion och tillförlitlighet hos solcellssystem Framtidens energi Bengt Stridh Energimyndigheten
IEA PVPS Task 15 Förutsättningar för att möjliggöra tillväxt av byggnadsintegrerade solceller (BIPV) Framtidens energi Bengt Stridh Energimyndigheten
KKS-profilen Future Energy Framtidens energi Jinyue Yan KK-stiftelsen
MAGNITUDE – en ny magnitud av integrationsflexibilitet genom användning av multi-energibärare Framtidens energi Jinyue Yan EU:s Horizon 2020-program
NET-RAPIDO: Teknik för negativa utsläpp: bedömning av beredskap, design av policyinstrument... Framtiden energi Jinyue Yan Energimyndigheten
Utvärdering av egenanvändning av solel i Sverige Framtidens energi Bengt Stridh Energimyndigheten
Värmepump i byggnader med hög andel solel och hög egenanvändning av solel Framtidens energi Björn Karlsson Energimyndigheten
iREST – Integrering av förnybar energi och lagringsteknologier i fastigheter Framtidens energi Jiniye Yan KK-stiftelsen