Demonstration och uppskalning av solcellsteknik för vattenpumpning på gräs- och jordbruksmark i Kina

Inom det här projektet utvecklas och demonstreras en prototyp för integrerad solcellsteknik som används för vattenpumpning av gräs- och jordbruksmark, som då kan bevaras samtidigt, som man hanterar vattenresurser på ett hållbart sätt.

Projektnamn: Demonstration och uppskalning av solcellsteknik för vattenpumpning på gräs- och jordbruksmark i Kina

Forskningsinriktning: Framtidens energi

Huvudfinansiär(er): SIDA

Medfinansiär(er): Forskningsinstitut i Kina: NCERTR och IWHR

Samverkande företag/Samarbetspartners: KTH, NCERTR och IWHR

Projektledare: Jinyue Yan, professor i energiteknik, Mälardalens högskola

Startdatum för projektet: 2011-01-01

Slutdatum för projektet: 2014-01-01

Projektbudget: 4,5 miljoner kronor

Webbplats: www.solargrass.org

Beskrivning av projektet

Inom det här projektet utvecklas och demonstreras en prototyp för integrerad solcellsteknik (PV) som används för vattenpumpning av gräs- och jordbruksmark, som då kan bevaras, samtidigt som man hanterar vattenresurser på ett hållbart sätt.

Under projektet kommer uppskalning av tekniken, laboratorieförsök, fältstudier och djupgående analys att tillämpas. Ett PV-vattenpumpsystem kommer att installeras på en utvald plats utifrån kriterier såsom solenergi, vattenresurser och markförhållanden. Konstruktion och modifiering av viktiga komponenter såsom solceller, vattenpump och bevattningsrör kommer att göras. Gräset produktivitet och andra produkter med högt ekonomiskt värde kommer att undersökas. Miljömässiga och sociala fördelar kommer att utvärderas och politiska och institutionella frågor kommer också att behandlas. Resultaten kommer att ge en tekniskt robust och ett ekonomiskt livskraftigt system, samt en affärsmodell som går att kommersialisera i full skala.