Biogassamarbete med Kina

Målet med detta projekt är att etablera ett samarbete mellan fyra aktiva forskargrupper med biogas från olika slags avfall som gemensam nämnare, och mellan denna svenska grupp och grupper i Kina.

Projektnamn: Biogassamarbete med Kina

Forskningsinriktning: Framtidens energi

Huvudfinansiär(er): Energimyndigheten

Medfinansiär(er): Mälarenergi, Purac, Eskilstuna Energi och Miljö, Vafab Miljö

Samverkande företag/Samarbetspartners: Purac, Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö, Vafab Miljö, Linköpings universitet (LiU), SLU, Luleå Tekniska Högskola (LTH)

Projektledare: Erik Dahlquist, professor i energiteknik, Mälardalens högskola

Startdatum för projektet: 2010-04-01

Slutdatum för projektet: 2013-04-29

Projektbudget: 4,95 miljoner kronor

Beskrivning av projektet

Målet med detta projekt är att etablera ett samarbete mellan fyra aktiva forskargrupper med biogas från olika slags avfall som gemensam nämnare, och mellan denna svenska grupp och grupper i Kina. Olika biogasprocesser utvecklas och begränsande faktorer identifieras. Lösningar på hur begränsningarna skall övervinnas tas fram. Detta sker på labb, i pilotskala och i full skala i existerande anläggningar, och ev. nya anläggningar. MDH har ett fokus på styrning och optimering, SLU på processmikrobiologi, LiU på mikrobiell optimering och LTH på kopplingen mellan teknikval och metabola nedbrytningsvägar. Samarbete sker med Tsinghua University som huvudsamarbetspartner i Kina, men dessutom andra universitet som SJTU i Shanghai, NCEPU och regionala utvecklingsorganisationer i Henan-provinsen.