Biogassamarbete med Bolivia

Mälardalens högskola, KTH och Vafab Miljö utvecklar en strategi för energiåtervinning från avfall i städerna La Paz och El Alto i Bolivia.

Projektnamn: Från hushålls- och industriavfall till energi – att främja hållbar utveckling i Bolivia

Forskningsinriktning: Framtidens energi

Huvudfinansiär(er): Nordiska klimatfonden

Medfinansiär(er):  KTH

Samverkande företag/Samarbetspartners: Vafab Miljö, KTH, CPTS (ideell organisation i Bolivia), GAMLP (La Paz kommun)

Projektledare: Erik Dahlquist , professor i energiteknik, Mälardalens högskola

Startdatum för projektet: 2011-11-15

Slutdatum för projektet: 2014-10-15

Projektbudget: 2,4 miljoner kronor

Beskrivning av projektet

Projektet mål är att skapa en strategi för energiåtervinning från avfall (waste-to-energy) i städerna La Paz och El Alto i Bolivia. Projektet omfattar tekniska och organisatoriska aspekter, från hantering och konvertering avfallsteknik till politiska rekommendationer. Inom projektet kommer tekniska och ekonomiska genomförbarhetsstudier göras, eftersom biogasteknik måste anpassas till lokala förhållanden. Avfallshanteringsmetoder kommer att studeras och jämföras med svensk standard. En inventering av råvarupotentialen för biogasapplikationer kommer också att göras. De berörda parterna kommer att involveras genom intressentdialoger. Politiska rekommendationer är en viktig del av strategin, vilket är slutprodukten. Politiska rekommendationer kommer att utarbetas i samarbete med de lokala kommunerna. Dessa rekommendationer måste bland annat ta subventionerna av fossila bränslen i Bolivia i beaktande.