Avslutade projekt inom Framtidens energi

 

Visar 32 artiklar
Projekt  Forskargrupp  Projektansvarig  Huvudfinansiär 
Investeringskalkyl för solceller Framtidens energi Bengt Stridh Energimyndigheten
ABOWE Framtidens energi Eva Thorin EU, Östersjöprogrammet
BIOREX - Biological Remediation of Explosives Framtidens energi Emma Nehrenheim KK-stiftelsen
BIOUSE – Användning av rötrest i jordbruket Framtidens energi Monica Odlare KKS
Beslutstöd för tillförlitligt underhåll Framtidens energi Erik Dahlquist Vinnova
Från hushålls- och industriavfall till energi – att främja hållbar utveckling i Bolivia Framtidens energi Erik Dahlquist Nordiska klimatfonden
Biogassamarbete med Kina Framtidens energi Erik Dahlquist Energimyndigheten
COSSMICA- Samrötning av avloppsslam och mikroalger Future Energy center Eva Thorin KKS profilen Future Energy
Centrum för direkt förgasning av biomassa Framtidens energi Eva Thorin Energimyndigheten
Demonstration och uppskalning av solcellsteknik för vattenpumpning på gräs- och jordbruksmark i Kina Framtidens energi Jinyue Yan SIDA
Energismarta städer (PLEEC) Framtidens energi Erik Dahlquist FP7/EU
Energy in mind Framtidens energi Erik Dahlqvist Energimyndigheten
Forskningssamarbete för att stärka industri för cellulosabaserad etanol och biogasproduktion Framtidens energi Erik Dahlquist Vinnova
Förorenade koldioxidblandningar och deras påverkan på processer för att fånga in och lagra koldioxid Framtidens energi Jinyue Yan Energimyndigheten
Mobilitetsprogrammet för förorenad fred Framtidens energi Monica Odlare Svenska institutet
More Sense – Medveten odling av alger för biomassa och hållbar vattenrening med fokus på säker slamh Future Energy Jesus Zambrano KK-Stiftelsen
Morgondagens kommunala vattenrening - en produktionsanläggning för nyttigheter Framtidens energi Erik Dahlquist Vinnova
Onlineoptimering av logistik och energi i processindustrin Framtidens energi Erik Dahlquist Vinnova
Optimering av reversibla termiskt soldrivna värmepumpar Framtidens energi Björn Karlsson Formas
Pilotstudie – ny kombination av slambehandling för hygienisering, minskad slamproduktion... Framtidens energi Jesper Olsson Svenskt Vatten Utveckling
Projektnätverk kring resurseffektivitet och avfall Framtidens energi Eva Thorin Tillväxtverket
REMOWE - Regional Mobilizing of Sustainable Waste-to-Energy Production Framtidens energi Eva Thorin EU
ROMEO – Robust optimering för energiproduktion Framtidens energi Markus Bohlin Future Energy
STREAM Framtidens energi Erik Dahlquist Vinnova
Sustainable Business for Future Energy Framtidens energi Emma Nehrenheim EU
Taktik och metodik vid brand under mark Framtidens energi Mia Kumm Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Termodynamisk värdering av energianvändning i byggnader Framtidens energi Björn Karlsson Energimyndigheten
Utformning av en villa med värmepump och hög andel el från solceller Framtidens energi Björn Karlsson Energimyndigheten
Utvärdering av solelproduktion från Sveriges första MW solcellspark Framtidens energi Bengt Stridh Energimyndigheten
VA-kluster Mälardalen Framtidens energi Emma Nehrenheim Svenskt Vatten Utveckling (SVU)
Vägen mot aktiva byggnader som komponent i framtidens energisystem Framtidens energi Björn Karlsson Formas
Ökad konsumentmakt på den nordiska elmarknaden Framtidens energi Fredrik Wallin Energimyndigheten