Medlemmar i NT-didaktiska gruppen

Roger Andersson, universitetsadjunkt och forskarstuderande
Eva-Lena Bjursten, doktorand
Charlotte Dunne, universitetsadjunkt och doktorand
Nicklas Ekebom, universitetsadjunkt
Peter Gustafsson , professor
Gunnar Jonsson, universitetslektor
Hans Niedderer , professor emeritus
Tor Nilsson, universitetslektor
Kjell Prytz, universitetslektor
Pernilla Sundqvist, universitetsadjunkt och doktorand
Anders Svenson, forskarstuderande