Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

MDH:s forskning inom innovation och produktrealisering strävar efter att stötta och stimulera innovationskraft och kreativitet för att få fram nya produkter, tjänster eller produktionssätt.

Innovation och produktrealisering

Innovation och produktrealisering

MDH:s forskning inom Innovation och produktrealisering strävar efter att stötta och stimulera innovationskraft och kreativitet för att få fram nya produkter, tjänster eller produktionssätt.

Nästan allt vi ser, hör och upplever är resultat av människors idéer. Innovationer och effektiva lösningar på både nya och gamla problem är det som driver samhällsutvecklingen framåt. Här betraktas problemen från ett brett och tvärvetenskapligt perspektiv där man tar hänsyn till förändringsprocesser, produktrealisering och informationsdesign. På så vis vill forskarna skapa förutsättningar och fungerande verktyg för att ta fram hållbara och konkurrenskraftiga produkter och tjänster.

 

Samverkan en naturlig del

Samverkan med företag är en naturlig del av forskningsinriktningen. Partners är bland annat ABB, Bombardier Transportation, AB Volvo och Scania CV.

Forskarna inom denna inriktning samverkar i flera akademiska nätverk, till exempel The Design Society, Svenska Produktionsakademien, Weschool, Arbetsplatsnära Forskning och Utveckling (AFoU) och Swedish Quality Management Academy (SQMA).

 

Forskarutbildning

Innovation och produktrealisering har ett gemensamt forskarutbildningsämne, Innovation och design som är en tvärvetenskaplig forskarutbildning där kunskap om utvecklingsprocessen från idé till färdig produkt fördjupas. Innovation och design har en inriktning mot teknik och industriell tillämpning samt projekt i samverkan med offentlig sektor och civilsamhället.

Forskargrupper inom innovation och produktrealisering

Human

Forskargrupp

Läs mer om Human

Informationsdesign

Forskargrupp

Läs mer om Informationsdesign

Produkt- och produktionsutveckling

Forskargrupp

Läs mer om Produkt- och produktionsutveckling

Värdedriven innovation och framsyn

Forskargrupp

Läs mer om Värdedriven innovation och framsyn

Samverksansplattform

MDH Living Lab - metoder för samverkan

MDH Living Lab är en arena för metodutveckling som stärker samverkan mellan MDH, företag och offentlig sektor. Genom utveckling av metoder för samproduktion skapas möjligheter till ökad effektivitet, kreativitet och innovationsförmåga. Visionen är att genom samverkan bidra till ett hållbart samhälle utifrån ett holistiskt perspektiv.

Läs mer

Mer information om innovation och produktrealisering

Om du vill veta mer om forskningen som ryms inom innovation och produktrealisering,
kontakta forskningsledaren.

Forskningsledare

Moris Behnam

021-10 70 94

moris.behnam@mdh.se

Till toppen