Text

Forskningsinriktningen Inbyggda system fokuserar på att utveckla den teknik som används för att styra olika produkter som till exempel bilar, robotar och maskiner. Forskningen rankas internationellt bland de bästa i världen.


Inbyggda system

Forskningsinriktningen Inbyggda system fokuserar på att utveckla den teknik som används för att styra olika produkter som till exempel bilar, robotar och maskiner. Forskningen rankas internationellt bland de bästa i världen.

Forskarna jobbar nära industrin och skapar teknologi som gör det möjligt att öka säkerheten inom sjukvården, minska riskerna i industrin och underlätta vardagen genom smarta lösningar i våra hem. En stor del av forskningen bedrivs i samarbete med industripartners som exempelvis ABB och Volvo.


Sex områden i fokus

Forskningen bedrivs inom följande områden:

  • realtidssystem
  • mjukvaruutveckling
  • tillförlitliga system
  • verifiering och validering
  • sensorsystem och hälsa
  • robotik och avionik.

Dessutom bedrivs forskning inom trådlös kommunikation och artificiell intelligens.


Forskarutbildning

Förutom traditionell forskarutbildning inom ämnena datavetenskap och elektronik, bedrivs två företagsforskarskolor inom inbyggda system i samverkan med ett antal industriföretag. Företagsforskarskolorna ger medarbetare på företagen möjligheten att vidareutbilda sig till forskare och disputera.

  • ITS EASY är en företagsforskarskola inom datavetenskap och mjukvaruteknik där åtta företag medverkar. Den finansieras av KK-stiftelsen.
  • ITS ESS-H är en företagsforskarskola inom inbyggda sensorsystem för hälsa som finansieras av KK-stiftelsen.
  • Array är en industriforskarskola inom automation, som tagits fram i samarbete med flera av världens främsta automationsföretag. Den finansieras av KK-stiftelsen.


Forskningsprofil

En forskningsprofil är en långsiktig strategisk satsning som engagerar forskare från flera kompetensområden. MDH:s forskningsprofiler sker i samverkan med näringslivet, vilket betyder att representanter från de involverade företagen arbetar sida vid sida med forskarna i profilen. Syftet är att utnyttja varandras kompetenser och därmed nå ett bättre resultat.

 

DPAC

Inom Inbyggda system finns forskningsprofilen Tillförlitliga plattformar för autonoma system och styrning (DPAC)

Forskningsprofil DPAC

ESS-H+

Inom Inbyggda system finns forskningsprofilen Inbyggda sensorsystem för hälsa Plus (ESS-H+)

Forskningsprofil ESS-H+

Artificiell intelligens och Intelligenta system

Forskargrupp

Läs mer om Artificiell intelligens och Intelligenta system

Medicinsk teknik

Forskargrupp

Läs mer om Medicinsk teknik

Certifierbara bevis och motiverings-teknik

Forskargrupp

Läs mer om Certifierbara bevis och motiverings-teknik

Komplexa inbyggda realtidssystem

Forskargrupp

Läs mer om Komplexa inbyggda realtidssystem

Cyber-fysisk systemanalys

Forskargrupp

Läs mer om Cyber-fysisk systemanalys

Data-kommunikation

Forskargrupp

Läs mer om Data-kommunikation

Tillförlitlig programvaru-teknik

Forskargrupp

Läs mer om Tillförlitlig programvaru-teknik

Formell modellering och analys av inbäddade system

Forskargrupp

Läs mer om Formell modellering och analys av inbäddade system

Heterogena system - co-design för hårdvaruprogramvara

Forskargrupp

Läs mer om Heterogena system - co-design för hårdvaruprogramvara

Industriell programvaru-teknik

Forskargrupp

Läs mer om Industriell programvaru-teknik

Lärande och optimering

Forskargrupp

Läs mer om Lärande och optimering

Cyber-fysisk systemanalys

Forskargrupp

Läs mer om Cyber-fysisk systemanalys

Modellbaserad utveckling av inbyggda system

Forskargrupp

Läs mer om Modellbaserad utveckling av inbyggda system

Programmeringsspråk

Forskargrupp

Läs mer om Programmeringsspråk

Design av realtidssystem

Forskargrupp

Läs mer om Design av realtidssystem

Robotik

Forskargrupp

Läs mer om Robotik

Säkerhetskritisk teknik

Forskargrupp

Läs mer om Säkerhetskritisk teknik

Programvarutestlaboratorium

Forskargrupp

Läs mer om Programvarutestlaboratorium

Ubiquitous Computing

Forskargrupp

Läs mer om Ubiquitous Computing

Mer information om Inbyggda system

Om du vill veta mer om forskningen som ryms inom Inbyggda system,
kontakta forskningsledaren.

Forskningsledare

Mikael Sjödin

+4621101597

mikael.sjodin@mdh.se