Text

Jordens resurser är ändliga och världen står inför omfattande utmaningar. Att skapa en hållbar energiförsörjning är ett måste. MDH:s forskning inom Framtidens energi är internationellt erkänd och många projekt bedrivs tillsammans med näringslivet.

Framtidens energi

Framtidens energi

Jordens resurser är ändliga och världen står inför omfattande utmaningar. Framtidens energi är en internationellt konkurrenskraftig forskningsmiljö med fokus på förnybar energi, resurseffektivitet och digitalisering – mot en hållbar framtid, i samproduktion med industri och samhälle.

Forskningen inom Framtidens energi möter de framtida utmaningarna inom energi – och miljösystem genom att utveckla processer och system för ökad resurseffektivitet och digitalisering i övergången till ett system för förnybar energi. Tillsammans med industri och samhälle utvecklas bland annat effektiva och innovativa energisystem som sliter mindre på miljön och minimerar utsläppen. Högskolans forskare tar fram nya metoder för att använda förnybar energi som exempelvis sol, - vind och bioenergi och för att skapa energilösningar som är både resurseffektiva och flexibla nog att möta morgondagens utmaningar.

Inom Framtidens energi verkar 7 professorer, ytterligare 20 seniora forskare samt ett 30-tal doktorander.

Framtidens energi bedriver forskning inom följande områden:

  • Förnybar energi med fokus på sol- och bioenergi samt
    integrering av förnybar energi i energisystemet
  • Resurseffektivisering med fokus på energieffektivisering och återvinning av näringsämnen och material
  • Digitalisering för energieffektivisering och bättre miljöprestanda

Forskarutbildning

Inom ramen för forskningsinriktningen Framtidens energi ryms forskarutbildningsämnet energi- och miljöteknik. Dessutom är verksamheten delaktig i forskarskolorna Reesbe (Resource-Efficient Energy Systems in the Built Environment), Array, Future Proof Cities och INDTECH.

Förnybar energi

Inom Förnybar energi arbetar forskarna med processer och komponenter för att omvandla biomassa, inklusive avfallsströmmar, till värme, el och fordonsbränsle samt användning av solenergi. Ett fokusområde är att undersöka hur flexibiliteten i energisystemen kan förbättras, för att kunna möta det växande behovet av utökad kapacitet kring sol, - vind och bioenergi.

Läs mer om Förnybar energi

Digitalisering

Inom digitalisering arbetar forskarna med avancerade metoder för modellering och mättekniker för metoder för modellbaserad diagnostik, beslutsstöd, optimering och kontroll för energieffektiva processer och system med miljöhänsyn. Digitalisering handlar bland annat om utveckling av nya matematiska metoder för modellbaserad diagnostik, beslutsstöd, optimering och styrning.

Läs mer om Digitalisering

Resurs-effektivisering

Inom Resurseffektivisering arbetar forskarna med resurseffektiva lösningar, användning av bioenergikällor, med fokus på samhällets avfallsströmmar, som samtidigt möjliggör återvinning av andra resurser som till exempel näringsämnen samt utveckling av hållbara städer som byggs på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Läs mer om Resurs-effektivisering

Mer information om Framtidens energi

Om du vill veta mer om forskningen som ryms inom Framtidens energi,
kontakta forskningsledare Eva Thorin.

Forskningsledare

Eva Thorin

021-10 15 64

eva.thorin@mdh.se

Till toppen