Text

M-TERM - Mälardalen University Team of Educational Researchers in Mathematics

Teoretisering av lärares användning av läromedel i matematikklassrummet

Forskningen i projektet syftar till att bidra till internationell teoribildning om hur skrivit material som lärarhandledningar och kompetensutvecklingsmaterial kan stötta och styra matematiklärare.

Start

2015-01-01

Planerat avslut

2020-12-31

Huvudfinansiering

Vetenskapsrådet

Projektansvarig vid MDH

Professor i matematik/tillämpad matematik

Andreas Ryve

+4621101508

andreas.ryve@mdh.se

Detta projekt syftar till att undersöka Matematiklyftet, ett 649 Mkr projekt, som genom skrivet material – Modulerna - syftar till att stötta lärare i att planera, genomföra och reflektera kring sin undervisning.

Vi ställer oss frågorna: Vad får lärare för stöd från materialet? På vilket sätt stöttar och styr materialet lärarnas klassrumsundervisning? Hur använder lärarna materialet i och utanför matematikklassrummet?

Forskningen i projektet syftar till att bidra till internationell teoribildning om hur skrivit material som lärarhandledningar och kompetensutvecklingsmaterial kan stötta och styra matematiklärare. Modulerna som analyseras har används av fler än 30 000 1-9 åk lärare i Sverige och projektet är därför av hög praktisk relevans dels för att förstå vilka resurser som lärarna i dagsläget får och som en bas för framtida satsningar som syftar till att stötta lärare i att utveckla matematikundervisningen.