Text

Social språkmiljö i förskolan – utveckling och förutsättningar för barn och flerspråkiga barns språkprocesser

Projektets övergripande syfte är att utveckla strategier och kunskap om förutsättningar för barns lärande i social språkmiljö i förskolan, i egenskap av utvecklingsprojekt för förskolans personal med särskilt fokus på språk, flerspråkighet, läs- och skriv för barn i förskolan.

Avslutat

Start

2016-10-01

Avslut

2018-10-01

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDH

No partial template found

Projektets övergripande syfte är att utveckla strategier och kunskap om förutsättningar för barns lärande i social språkmiljö i förskolan, i egenskap av utvecklingsprojekt för förskolans personal med särskilt fokus på språk, flerspråkighet, läs- och skriv för barn i förskolan. Syftet är också att pilottesta och utveckla ett analysverktyg som ett stöd för personalen att använda för att didaktiskt och konstruktivt reflektera, analysera och synliggöra förutsättningar för barns språk, flerspråkighet, läs- och skrivprocesser i förskolans verksamhet. Deltagarna deltar i forskningcirklar där begrepp som undervisning, språk-, läs- och skriv och flerspråkighet i förskolan diskuteras samt analys, diskussion och återkoppling till de prioriteringsområden som är i fokus för utvecklingsarbetet.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

God utbildning. FN:s globala mål 4.

Säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Läs mer

Uppnå jämställdhet. FN:s globala mål 5.

Uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Läs mer

Minskad ojämlikhet. FN:s globala mål 10.

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Läs mer

Fredliga och inkluderande samhällen. FN:s globala mål 16.

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer.

Läs mer
Till toppen