Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Stokastiska processer, statistik och finansmatematik

Teknisk matematik

Algebra och Analys med tillämpningar

Diskret matematik och modellering av beteende och kultur

Learning, Inclusive education, School transitions – for All (LISA)

M-TERM - Mälardalen University Team of Educational Researchers in Mathematics

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Nyanlända barns och ungdomars inkludering och jämställdhetsutveckling

Projektets övergripande syfte är att utforska förutsättningarna för en lyckad inkludering hos nyanlända barn och ungdomar. Den kunskap som eftersöks är framgångsfaktorer och hinder för inkludering vad det gäller mottagande, livskvalitet, hälsa, välfärd, skolgång, inkludering på arbetsmarknaden, bostadsförhållanden och inkludering och jämställdhetsutveckling.

Avslutat

Start

2017-01-01

Avslut

2017-12-31

Huvudfinansiering

Samhällskontraktet

Projektansvarig vid MDH

Universitetslektor /docent i socialt arbete

Mehrdad Darvishpour

016-15 36 86

mehrdad.darvishpour@mdh.se

Projektets övergripande syfte är att utforska förutsättningarna för en lyckad inkludering hos nyanlända barn och ungdomar. Den kunskap som eftersöks är framgångsfaktorer och hinder för inkludering vad det gäller mottagande, livskvalitet, hälsa, välfärd, skolgång, inkludering på arbetsmarknaden, bostadsförhållanden och inkludering och jämställdhetsutveckling.

Centralt för projektet är att göra barnens och ungdomarnas röst hörda och därmed skapa en viktig referenspunkt som initialt står fri från den samhällsstruktur som är tänkt att möta barnens och ungdomars behov. Därför inriktas det initiala arbetet mot att etablera förtroendefulla kontakter till de barn och ungdomar som erhållit uppehållstillstånd och skapa en grund för den longitudinella studien. Initiala intervjuer genomförs - individuellt och i grupp - där den deltagarbaserade ansatsen syftar till att explorativt med de berörda utveckla både frågeställningar och framtida forskningsstruktur.

Insamlad data är kvalitativ till sin karaktär. Data från intervjuerna med nyanlända barn och ungdomar är resultatet av de kvalitativa intervjuer som (enskilt och i grupp) genomförts under projektets första år. Med kvalitativa intervjuer är det möjligt att samla in det material som är nödvändigt för att beskriva involverade barns och ungdomars egna upplevelser och erfarenheter av inkludering vad det gäller mottagande, livskvalitet, hälsa, välfärd, skolgång, inkludering på arbetsmarknaden och bostadsförhållanden.

Till toppen