Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Lärarens kommunikativa ledarskap som stöd för elevers tal och samtal

Projektet syftar till att kartlägga och undersöka lärares kommunikation i klassrummet med avseende på språkstöttande inslag.

Avslutat

Start

2017-08-15

Avslut

2018-12-31

Huvudfinansiering

Samhällskontraktet

Projektansvarig vid MDH

Universitetslektor i svenska som andraspråk

Karin Sheikhi

016-15 36 59

karin.sheikhi@mdh.se

Projektet syftar till att kartlägga och undersöka lärares kommunikation i klassrummet med avseende på språkstöttande inslag. Undersökningen omfattar några 4–6-lärare som arbetar systematiskt med kommunikations- och språkstödjande undervisningssätt i sina klasser där en majoritet av eleverna har svenska som sitt andraspråk. Målet är att skapa förutsättningar för klassrumsmiljöer där eleverna är mer aktiva, tar fler kommunikativa initiativ än i dag och utvecklar sin kommunikationsförmåga. Lärarna träffas regelbundet för reflektion och erfarenhetsutbyte i en forskningscirkel. Vilka undervisningsmetoder tillämpar olika lärare, och hur bidrar de till att stötta och uppmuntra elevernas kommunikationsfärdigheter?

Studien kopplas till MDH:s lärarutbildning genom att lärarstudenter på Lagersbergsskolan involveras och genom att de medverkande lärarna bjuds in till lärarutbildningen.
Forskningskommunikationen kommer att ske på flera sätt: löpande genom forskarnas närvaro på skolan, genom traditionella kanaler som vetenskapliga tidskrifter samt genom att de medverkande lärarna deltar i lärarutbildningen.

Till toppen