Text

Space and Place in Early Childhood Education and School (SPiECES)

Att utveckla övergångspraktiker i förskolan och skola

Projektet ska öka förståelsen för barns syn på övergången från förskola till grundskolan, samt öka kunskapen om deras kunskaper, färdigheter och attityder till denna viktiga övergång.

Start

2018-10-01

Planerat avslut

2021-03-31

Huvudfinansiering

Erasmus+

Medfinansiering

MDH

Samarbetspartners

Prof. J Einarsdottir and Dr. I Ó. Sigurðarsdóttir University of Iceland, I Friberg, Svenska OMEP,E Ärlemalm-Hagsér, Mälardalens högskolaF Kelleher and M Atanackovic Early Childhood Ireland, A Štefanec Kindergarten Dobro Dr. A Višnjić Jevtić OMEP Croatia

Projektansvarig vid MDH

Professor

Eva Ärlemalm-Hagsér

+4621101672

eva.arlemalm-hagser@mdh.se