Text

Produkt- och produktionsutveckling

Programvarutestlaboratorium

Redovisning och ekonomistyrning

Robotik

Säkerhetskritisk teknik

Värdedriven innovation och framsyn

Human

Informationsdesign

Lärande och optimering

Medicinsk teknik

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Development of the master program Innovation & Design

The project aims to make a fundamental change of the existing two-year master program Innovation and design.

Avslutat

Start

2014-01-20

Avslut

2015-05-31

Huvudfinansiering

The Knowledge Foundation

Samarbetspartners

ABB AB, Eskilstuna Elektronikpartner AB, Eskilstuna Fabriksförening, Leax and Volvo Construction Equipment AB

Projektansvarig vid MDH

Professor /vice akademichef

Yvonne Eriksson

+4616153699

yvonne.eriksson@mdh.se

Description of the project

The project aims to make a fundamental change of the existing two-year master program Innovation and design.

The intention of version 2.0 are:

  • Increased level of internationalization.
  • Clear focus on project management in an international context.
  • Focus on development processes and its various aspects.
  • Focus on product, service and production in an industrial context, with the possibility of transmission and application in other sectors.
  • High degree of application throughout the program, mainly against industry.