Text

Human

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Lärande och optimering

Medicinsk teknik

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Produkt- och produktionsutveckling

Programvarutestlaboratorium

Robotik

Säkerhetskritisk teknik

Värdedriven innovation och framsyn

TransMission

Projektets syfte är att befästa en konkurrenskraftig fordonsregion genom att stötta berörda aktörer i övergången mot fossilfria, eldrivna transporter, med stark inriktning på leverantörer.

Projektansvarig vid MDH

Processledare

Anna Bird

016-15 51 95

anna.bird@mdh.se

No partial template found

Fordonsindustrin är i ett teknikskifte mot eldrivna och autonoma fordon. Stockholm/Mälarregionen är en fordonsregion med mer än 200 leverantörer. En uppskattning är att branschen har mer än 75 000 anställda här. Det innebär att mer än 30% av alla anställda inom svensk fordonsindustri finns här. Fordon och relaterad industri är Sveriges största exportbransch.

Alfred Nobel Science Park, Mälardalens Högskola, MITC och Örebro Universitet har, med stöd av Region Sörmland, Region Örebro, Eskilstuna kommun, Lindesbergs kommun och Eus regionala fond, i TransMissionprojektet, gemensamt tagit sig an de utmaningar teknikskiftet innebär.

Projektet har tre inriktningar:

  • Ge leverantörer förutsättningar att göra teknikskiftet till en möjlighet
  • Bygga ett kunskapsområde inom eldrivna fordon med utbildning, forskning och praktiska projekt
  • Stimulera innovation, nya produkter och tjänster

Transmissions strategi är att möta företagen där de står och erbjuda utvecklingsåtgärder som möter deras behov, på kort och lång sikt. För befintliga leverantörer erbjuder vi ett paket av åtgärder och aktiviteter. Dessa genomförs av oss själva, det regionala innovationssystemet samt ett nätverk av aktörer och spjutspetskompetenser, i Sverige och Europa. Dessa finns inom områdena:

  • Effektiv och smart produktion
  • Nya teknologier, AM, energilagring mm
  • Fortbildning
  • Strategisk utveckling
  • Produktutveckling
  • Jämställdhet och integration. Vår främsta aktivitet är programmet ”Kvinna i industrin”

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Uppnå jämställdhet. FN:s globala mål 5.

Uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Läs mer

Hållbar energi. FN:s globala mål 7.

Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.

Läs mer

Tillväxt och jobb. FN:s globala mål 8.

Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Läs mer

Infrastruktur och industri. FN:s globala mål 9.

Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

Läs mer

Hållbara städer och samhällen. FN:s globala mål 11.

Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Läs mer

Konsumtion och produktion. FN:s globala mål 12.

Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Läs mer

Bekämpa klimatförändringarna. FN:s globala mål 13.

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Läs mer
Till toppen