Text

Produkt- och produktionsutveckling

Recreate: Strategier och användningsområden för att återanvända uttjänta elfordonbatterier

Recreate-projektet kommer att analysera electric vehicle-batteriets värdekedja och föreslå lösningar för andra livslängd för affärsmodeller och relaterade metoder och processer, med tanke på omtillverkning, återanvändning och hållbara alternativ.

Start

2020-04-01

Planerat avslut

2023-03-31

Huvudfinansiering

KK-stiftelsen

Samarbetspartners

Volvo Construction Equipment AB, Bombardier Transportation AB, Kablageproduktion AB, Mälarenergi AB, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB och Volvo Parts AB

Projektansvarig vid MDH

Universitetslektor /Docent

Koteshwar Chirumalla

+4616153215

koteshwar.chirumalla@mdh.se

Bakgrund

År 2025 kommer uppskattningsvis 250 000 ton Li-ion-batterier för elfordon (EV) att ha nått slutet på deras liv, med stora konsekvenser för hållbarhet och övergripande globala mål för hållbar utveckling. Att fånga det faktiska värdet från dessa pensionerade EV-batterier är hörnstenen för att uppnå hållbar utveckling och cirkulär ekonomi. I Europa undersöker flera fordonstillverkare sådana tillväxtmarknadsmöjligheter i samarbete med elektriska verktyg såväl som tredjepartsspecialister och installerar begagnade batterier främst i olika typer av energilagringssystem, allt från små bostadssystem till större containernätbaserade lösningar.

Alla våra industripartners - nämligen Volvo Construction Equipment AB, Bombardier Transportation AB, Kablageproduktion AB, Mälarenergi AB, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB och Volvo Parts AB - har också erkänt sådana affärsmöjligheter med batteriernas andra livstid. Men de står inför flera skikt av frågor och många osäkerheter, vilket gör framgångar svåra att förverkliga. På grund av komplexiteten och många obesvarade frågor har utnyttjandet av EV-batteriernas andra livslängd ännu inte helt etablerat i branscher, trots att det är en potentiell bidragsgivare till intäkter och vinst.

Projektmål

Baserat på industriella behov och de identifierade teoretiska luckorna syftar Recreate till att utveckla kunskap om hur man kan uppnå effektiva och ekonomiskt genomförbara lösningar för livslängd för EV-batterier. För att förbättra den svenska tillverkningsindustrins konkurrenskraft och stödja sina ansträngningar för att uppnå elektromobilitet i ett hållbart sätt. Genom nära samarbete med projektpartner kommer Recreate att analysera batteriets värdekedja och föreslå lösningar för andra livslängder och relaterade metoder och processer, med tanke på omtillverkning, återanvändning och jättealternativ.

Projektet kommer huvudsakligen att utföras efter fem aktiviteter som kommer att genomföras i samarbete med våra projektpartners:

  • Kartlägga hinder och möjligheter för EV-batteriernas andra livslängd i en värdekedja eller EV-batterier i en värdekedja
  • Benchmarking och specificering av affärsmodellkoncept för andra liv från ett värdekedjeperspektiv
  • Utveckla nödvändiga metoder, processer och kapaciteter för att förverkliga andra livskoncept
  • Proposera och demonstrera batterilösningar för andra livslängd för värdekedjan
  • Definiera design för det andra livet och relaterade principer och riktlinjer

    Projektarbetet kommer att bedrivas i Eskilstuna (MDH, Volvo CE, Eskilstuna Strängnäs energi och miljö), Västerås (Bombardier Transportation, Kablageproduktion AB, Mälarenergi AB) och Flen (Volvo Parts).