Text

Produkt- och produktionsutveckling

Produktionslyftet Östra Mellansverige

Produktionslyftet är ett omfattande nationellt program som initierats av Teknikföretagen och IF Metall, där Mälardalens högskola ansvarar för region Östra Mellansverige. Syftet är att höja produktivitet, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga i svenska företag och därigenom stärka förutsättningarna för lönsam produktion i Sverige.

Projektansvarig vid MDH

Processledare

Anna Bird

016-15 51 95

anna.bird@mdh.se

No partial template found

Programmet inkluderar coaching, utbildning och seminarier. Produktionslyftet tillämpar en standardiserad och väl utprovad process som har utvecklats sedan 2007 och ständigt förbättras. Processen bygger på principer som kopplar till Lean men tar utgångspunkt i de utmaningar och ambitioner som är viktigast i det enskilda företaget. Produktionslyftet finnansieras av KK-stiftelsen, Vinnova och Tillväxtverket. Mer information finns på www.produktionslyftet.se

Till toppen