Text

Produkt- och produktionsutveckling

Produktionslyftet Östra Mellansverige

Produktionslyftet är ett omfattande nationellt program som initierats av Teknikföretagen och IF Metall, där Mälardalens högskola ansvarar för region Östra Mellansverige. Syftet är att höja produktivitet, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga i svenska företag och därigenom stärka förutsättningarna för lönsam produktion i Sverige.

Projektets webbplats

Start

2010-01-01

Planerat avslut

2020-12-30

Huvudfinansiering

Tillväxtverket, KK-stiftelsen och Vinnova

Samarbetspartners

Chalmers tekniska högskola, Jönköping University, Kungliga tekniska högskolan (KTH), Luleå tekniska universitet, Mittuniversitetet, Högskolan i Gävle, IF Metall, Swerea IVF och Teknikföretagen.

Projektansvarig vid MDH

Processledare

Anna Bird

+4616155195

anna.bird@mdh.se

Programmet inkluderar coaching, utbildning och seminarier. Produktionslyftet tillämpar en standardiserad och väl utprovad process som har utvecklats sedan 2007 och ständigt förbättras. Processen bygger på principer som kopplar till Lean men tar utgångspunkt i de utmaningar och ambitioner som är viktigast i det enskilda företaget. Produktionslyftet finnansieras av KK-stiftelsen, Vinnova och Tillväxtverket. Mer information finns på www.produktionslyftet.se