Text

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Informationsdesign

Lärande och optimering

Medicinsk teknik

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Produkt- och produktionsutveckling

Programvarutestlaboratorium

Robotik

Säkerhetskritisk teknik

Värdedriven innovation och framsyn

Human

Organizing Experience Feedback Loops for Production Innovation (FeedInn)

The objective of the FeedInn-project is to develop systematic processes, work methods and management practices so as to better organise feedback loops that can strengthen capability in managing production innovation projects.

Avslutat

Start

2016-08-01

Avslut

2018-07-31

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDH

No partial template found

Description of the project

It is a two-year project that will run to July 2018, driven in collaboration by Mälardalen University, Volvo Construction Equipment and Bombardier Transportation. The project will develop knowledge to systematically collect and organise experience feedback within operations between: phases of industrialisation process, projects, departments and factories. This can help with managing newness in a wide range of industrialisation projects.

The project employs an interactive research approach to generate knowledge that has both scientific and practical impact. The project will conduct a mixed-methods study, eliciting qualitative data via surveys, workshops, focus groups, and subsequent multiple case studies.

The project strengthens the on-going research work in IPR in the fields of production system development, process innovation, and knowledge management. In addition, the topic of experience feedback loops, by linking organizational theories of production system development, and project-based learning, will increase the breadth of the IPR research profile.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Infrastruktur och industri. FN:s globala mål 9.

Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

Läs mer
Till toppen