Text

Säkerhetskritisk teknik

Värdedriven innovation och framsyn

Produkt- och produktionsutveckling

Programvarutestlaboratorium

Robotik

Human

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Lärande och optimering

Medicinsk teknik

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

NOMP-gruppen – nya organisations- och managementpraktiker

New logics for innovation

The purpose of the New Logics for Innovation project was to achieve new formal forms of collaboration between the research and education area Innovation and product realization at MDH and Nyköping Municipality.

Avslutat

Start

2018-10-01

Avslut

2019-09-01

Huvudfinansiering

Samarbetspartners

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDH

No partial template found

Description of the project

The following will be formalized during 2020:

  • Internships for both students and staff (two-way exchange).
  • Student collaboration projects in courses identified as more appropriate.
  • Network-based module course of 4.5 credits for professionals in the innovation system.
Till toppen