Text

Human

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Lärande och optimering

Medicinsk teknik

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

NOMP-gruppen – nya organisations- och managementpraktiker

Produkt- och produktionsutveckling

Programvarutestlaboratorium

Robotik

Säkerhetskritisk teknik

Värdedriven innovation och framsyn

makeITrail - Digital innovation for railway production value chains

The makeITrail project is concerned with developing new methods and technologies to further integrate the value chain of the railway manufacturing sector in Sweden. In doing so, we need to strengthen the supplier-producer-consumer relationship and connect the local suppliers with the wider international supply chain.

Avslutat

Start

2019-06-05

Avslut

2019-12-05

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDH

No partial template found

Description of the project

The makeITrail project is concerned with developing new methods and technologies to further integrate the value chain of the railway manufacturing sector in Sweden. In doing so, we need to strengthen the supplier-producer-consumer relationship and connect the local suppliers with the wider international supply chain.

The project consortium consists of three industries: Bombardier Transportation (BT), Addiva and DELTA Development Technology AB, and two research institutes: Mälardalen University (MDH), and the Research Institutions of Sweden (RISE).

Till toppen