Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Produkt- och produktionsutveckling

KPT Energy Sweden

KTP som samverkansmodell innebär att en nyutexaminerad akademiker på heltid genomför ett strategiskt kvalificerat utvecklingsprojekt hos ett företag i regionen i upp till två år. Det kan handla om produktutveckling, marknadsutveckling, processutveckling eller energieffektivisering.

Avslutat

Projektets webbplats

Start

2019-07-01

Avslut

2020-12-31

Huvudfinansiering

Region Sörmland och Region Örebro län

Samarbetspartners

Dalarnas högskola, Kristianstad University, Luleå University of Technology. Mitt University, Södertörn University, Unviversity of Gävle, IUC Dalarna, IUC North och IUC Z-group

Projektansvarig vid MDH

Processledare

Anna Bird

016-15 51 95

anna.bird@mdh.se

KTP-projektledaren erhåller marknadsmässig lön och företaget betalar hälften av personalkostnaderna. Resterande del finansieras med projektmedel. Från rekrytering, genom hela projektet till avslut så säkerställs respektive projekt av en processledare från högskolan. Målet är att skapa utveckling med hjälp av ny kunskap och att skapa kunskapsutbyte mellan företag och akademi.

Under hela tiden medverkar MDH med en kvalificerad handledare, oftast en forskare samt en coach från näringslivet. Högskolan kan även bidra med labbresurser.

Till toppen