Text

Kvalitetsutveckling och praktikbaserad innovation

Kan teamcoachning påverka psykosociala säkerhetsklimat för ökad hälsa och effektivitet?

Projektets övergripande syfte är att undersöka om teamcoaching kan påverka psykosocialt säkerhetsklimat (PSC) som i sin tur kan påverka välbefinnande och arbetsförmåga.

Avslutat

Start

2016-09-01

Avslut

2020-01-31

Huvudfinansiering

AFA

Samarbetspartners

Volvo Construction Equipment och Scania

Projektansvarig vid MDH

Professor i innovationsteknik

Tomas Backström

+4616153230

tomas.backstrom@mdh.se

Syfte

Projektets övergripande syfte är att undersöka om teamcoaching kan påverka psykosocialt säkerhetsklimat (PSC) som i sin tur kan påverka välbefinnande och arbetsförmåga.

Forskningsfrågor

RQ 1: Kan teamcoaching påverka PSC positivt?
RQ 2: Kommer förbättringar i PSC att påverka trivsel och prestanda positivt?
RQ 3: Kommer det att ske en ökning av "öppen rapportering" av arbetsrelaterade hälsorisker, tillbud och sjukdomar i organisationen?
RQ 4: Är PSC-verktyget utvecklad av engelska myndigheter giltigt i den svenska arbetsmiljön?

Primära effekter förväntas vara förbättringar i det psykosociala säkerhetsklimatet inom de deltagande grupperna och förbättringar i gruppernas välbefinnande och prestanda. En förväntad sekundär effekt är att den psykosociala arbetsmiljön blir integrerad i företagets systematiska arbete med hälsa och säkerhet.