Text

Lärande och optimering

Medicinsk teknik

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Produkt- och produktionsutveckling

Programvarutestlaboratorium

Robotik

Säkerhetskritisk teknik

Värdedriven innovation och framsyn

Human

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Innovationslust i Sörmland

The project is designed to assist the creation of a creative climate in healthcare and care and thus to promote innovation in this sector.

Avslutat

Start

2014-05-15

Avslut

2016-01-31

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDH

No partial template found
Till toppen