Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Redovisning och ekonomistyrning

Human

Lärande och optimering

Medicinsk teknik

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Produkt- och produktionsutveckling

Programvarutestlaboratorium

Robotik

Säkerhetskritisk teknik

Värdedriven innovation och framsyn

Digitala Stambanan

Genom ökad digitalisering skapas helt nya möjligheter till snabbhet och flexibilitet i leverantörskedjorna. Det gör att företagen kan samverka med varandra och med kunderna på helt nya sätt. Projektet fokuserar på dataöverföringen som sker mellan företag/organisationer i ett värdenätverk.

Avslutat

Projektets webbplats

Start

2018-11-01

Avslut

2020-12-31

Huvudfinansiering

Vinnova

Medfinansiering

Produktion2030, PiiA

Samarbetspartners

Teknikföretagens Service, ABB, ADDIVA, Alfa Laval Lund, BillerudKorsnäs, Boliden, CARGOTEC Sweden, Chalmers tekniska högskola, Combitech, Empir Industry, Eskilstuna ElektronikPartner, FKG, Hexagon, RISE, IBM, MITC, Outokumpu, SSG, Siemens, Blue Institut

Projektansvarig vid MDH

Universitetslektor /Docent

Koteshwar Chirumalla

016-15 32 15

koteshwar.chirumalla@mdh.se

Om projektet

Digitala Stambanan är en möjliggörare för internationell konkurrenskraft inom process- och tillverkningsindustrin. Det är ett samverkansprojekt mellan de Strategiska Innovationsprogrammen Produktion2030 och PiiA finansierat inom ramen för Samverkansprogrammet Uppkopplad industri och smarta material.

Genom ökad digitalisering skapas helt nya möjligheter till snabbhet och flexibilitet i leverantörskedjorna. Det gör att företagen kan samverka med varandra och med kunderna på helt nya sätt. Projektet fokuserar på dataöverföringen som sker mellan företag/organisationer i ett värdenätverk. Från process- och tillverkningsindustrin skapas en gemensam bild av Digitala Stambanan i form av en matris samt en Proof Of Concept för en digital stambana där behov och teknologier testas genom olika case/fallstudier.


Leveranser från projektet blir:

  • Casebeskrivningar som underlag till den storytelling vilken byggs upp och används för resultatspridning och intresseväckande aktiviteter.
  • Identifierat nuläge hos analyserade caseföretag samt identifierade framgångsfaktorer som kvantifieras och fungerar som bevispunkter på effekterna av en digital stambana.
  • Behovsbild för en digital stambana i forma av den matris som gemensamt tas fram under projektet.
  • Prototyper till en digital stambana som utvecklas i projektets båda hubbar och sedan integreras i en gemensam teknisk prototyplösning för testkörning, en "proof of concept", av en digital stambana.
Till toppen